Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
RAVNATELJ
Split, 26. siječnja 2017.g.


Ravnatelj Zavoda dana 26. siječnja 2017. godine donosi


ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJAPoništava se javni natječaj za radno mjesto „Medicinska sestra tehničar u pripravnosti“, na neodređeno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica, Punkt Vrlika od 10. siječnja 2017. godine, objavljen u Narodnim novinama 03/17 od 11. siječnja 2017. godine.
RAVNATELJ

Leo Luetić, dr.med.spec.HM