Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RAVNATELJ

Split, 20. veljače 2017. godine

                                                                                                     

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Split, raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

                                                                 za  popunu radnih mjesta

 

 

1.       DOKTOR MEDICINE U TIMU 1 HM, na neodređeno vrijeme- sedam  (7) izvršitelj/ica

MJESTO RADA: Ispostava  Vrgorac (1), Trogir (1), Split (3), Šestanovac (1) i Kaštel Stari (1)

UVJETI: -    VSS,  Medicinski fakultet,

-          položen  stručni ispit

-          odobrenje za samostalni rad,

-          znanje  jednog svjetskog jezika

                      -     poznavanje rada  na računalu

 

 

Na oglas se mogu prijaviti oba spola.

Za radna mjesta kandidati su uz prijavu dužni priložiti: životopis, domovnicu, diplomu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalni rad,  potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu, preslik osobne iskaznice, uvjerenje nadležnog  suda o  nekažnjavanju ( ne stariji  od 6 mjeseci), odgovarajuće potvrde o znanju jednog stranog jezika i poznavanju rada na računalu. Priložene isprave dostavljaju se  u  neovjerenoj preslici uz obvezu  izabranog kandidata  da nakon izbora dostavi izvornike. Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave  i podnose se na adresu: Zavod  za hitnu medicinu  Splitsko-dalmatinske županije, Split,  Spinčićeva 1, osobno ili poštom s naznakom na koje radno mjesto se podnosi.

O rezultatu  izbora kandidati će biti izvješteni objavom na web stranici Zavoda u zakonskom roku.

Neopravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                            RAVNATELJ:

 

Leo Luetić,dr.med.spec. HM