Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednica Upravnog vijeća:
Prof.dr.sc. Marija Bralić, dipl.ing.
zamjenik predsjednice:
Jakov Aranza, dr.med
Vjera Mornar, prof.
Marčelo Štambuk, dr.med
Marijan Dadić


STRUČNO VIJEĆE
Radmila Majhen-Ujević, dr.med, predsjednik
Dušanka Matetić, dr.med, zamjenik predsjednika
Damir Baumgartner, dr. med.
Dubravko Šola, dr. med.
Jakov Aranza, dr. med.
Ozren Đerek, dr. med,
Jelena Aranza, dr. med.,
 Mate Kasalo, dr. med.
AlmicaDomikulić, dr. med.,
 Jakov Škaro, dr. med.       
 Tihomir Eterović, dr. med. 
 Danijel Štambuk, dr. med.
 Miho Sušić, dr. med.
 Tanja Vranješ, dr.med.
 Vladimir Delipetar, dr.med, 
 Robert, Radan, bacc. med. tehnic
 Zoran Vidović, bacc. med. tehnic
                     
POVJERENSTVO ZA KVALITETU
Radmila Majhen – Ujević, dr.med, predsjednik