Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

RAVNATELJ

 

Klasa: 110-02/13-01/35
Ur. broj: 2181-148-01-13-1
Split, 17. svibnja 2013.g.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine br. 25/13”) donosim dana 17. travnja 2013.g.

 

O D L U K U

o određivanju službenika za informiranje

 

1. Određuje se ravnatelj Leo Luetić, dr. med. spec. hitne medicine, kao službena osoba mjerodavna za ostvarivanje prava na pristup informacijama (službenik za informiranje) u Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

2.      Sve Ispostave HM Zavoda dužne su službeniku za informiranje pružiti svu potrebnu pomoć u rješavanju zajtjeva za pristup informacijama u skladu sa Zakonom o pravu pristupa  informacijama i aktima Zavoda.

3.      Poslovi u svezi ostarivanja prava na pristup informacijama obavljaju se:

     a)      u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove – operativni poslovi ustroja i vođenja upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama te izrada Kataloga informacija

     b)      u Ravnateljstvu – operativni poslovi u svezi obrade i  rješavanja zahtjeva za prikupljanjem i obradom informacija u skladu sa zahtjevima.

4.      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj:

Leo Luetić, dr.med.spec.HM