Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08)

            Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 155/09.)
            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 71/10.)
            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 139/10.)
            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 22/11.)
            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 84/11.)
            Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 154/11.)
            Zakon o izmjeni i dopunama Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 12/12.)
            Odluka Ustavnog suda RH broj: U-I-4633/2010 od 6. ožujka 2011. (NN 35/12.)
            Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 70/12.)
            Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 144/12.)
            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13.)
            Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 159/13.)
            Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH broj: U-I-2665/2009. i U-I-3118/2011. od 30 siječnja       2014. (NN 22/14)
            Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 154/14.)
            Uredbu o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 70/16